THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo đính chính một số nội dung của Thông báo số 31/TB-SYT ngày 02/5/2019 về xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2019
Nội dung

Ngày 02/5/2019, Sở Y tế ban hành Thông báo số 31/TB-SYT ngày 02/5/2019 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2019 (Thông báo số 31). Tại đơn vị Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, mã vị trí việc làm KRo4, Sở Y tế đính chính như sau:

Vị trí dự tuyển

Mã VTVL

Mô tả vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn

Trong Thông báo số 31

Đính chính như sau

Phòng Hành chính - Kế toán

KRo4

Phụ trách công tác kế hoạch, báo cáo; công tác đào tạo, thi đua khen thưởng

Đại học hành chính, xã hội nhân văn

Cao đẳng hành chính; văn thư;  quản trị văn phòng; xã hội học trở lên

Trên đây là thông báo đính chính thông tin tuyển dụng viên chức y tế năm 2019 để các thí sinh biết và đăng ký dự thi đúng vị trí việc làm.

Ngày bắt đầu 15/05/2019
Ngày kết thúc 17/06/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác