THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
Nội dung Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu 21/05/2019
Ngày kết thúc 22/06/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác