THÔNG BÁO

Tiêu đề Công nhận kết quả thi thăng hạng lên chuyên viên chính đối với viên chức, người làm công tác hội năm 2018
Nội dung Thông báo công nhận kết quả thi thăng hạng lên chuyên viên chính đối với viên chức, người làm công tác hội năm 2018
Ngày bắt đầu 30/05/2019
Ngày kết thúc 30/06/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác