THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng tái tạo (mặt trời) tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH MTV Năng lượng mặt trời Việt đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 21/5/2019
Nội dung Thông báo thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng tái tạo (mặt trời) tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH MTV Năng lượng mặt trời Việt đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 21/5/2019
Ngày bắt đầu 13/06/2019
Ngày kết thúc 13/07/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác