THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc với Bí thư Huyện ủy Cư Jut, Chủ tịch UBND huyện Cư Jut
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc với Bí thư Huyện ủy Cư Jut, Chủ tịch UBND huyện Cư Jut 
Ngày bắt đầu 12/09/2019
Ngày kết thúc 20/09/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác