THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I năm 2017
Nội dung

Ngày 05/04/2017, đồng chí Nguyễn Bốn-Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc gồm có Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; tập thể Lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng, Phó và tương đương các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nội vụ.

Xem ý kiến, kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác năm 2016, quý I năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới và các ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp tại File đính kèm (bên dưới).

Ngày bắt đầu 14/04/2017
Ngày kết thúc 14/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác