THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
Nội dung Xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
Ngày bắt đầu 10/10/2019
Ngày kết thúc 25/10/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác