THÔNG BÁO

Tiêu đề Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” và danh hiệu” Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm học 2018 - 2019
Nội dung

Ban Thi đua  - Khen thưởng tỉnh trân trọng thông báo danh sách tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong năm học 2018 – 2019, được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh họp xét và thống nhất trình Chính phủ tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” và danh hiệu”Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tại cuộc họp ngày 20/8/2019.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải thông tin lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để làm cơ sở trình Chính phủ khen thưởng đối với 04 tập thể và 02 cá nhân.

Danh sách đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”

1. Trường Mầm non Họa Mi, huyện Krông Nô;

2. Trưởng Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Tuy Đức;

2. Trường Trung học Cơ sở Trần Phú, thị xã Gia Nghĩa;

4. Trường Trung học phổ thông Krông Nô.

Danh sách đề nghị tặng thưởng danh hiệu ”Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

1. Đồng chí Đỗ Thành Đạo, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt;

2. Đồng chí Lê Thị Lương, giáo viên Trương Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/10/2019, qua địa chỉ Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh- Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, để tổng hợp.

Ngày bắt đầu 10/10/2019
Ngày kết thúc 15/10/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Thông báo khác