THÔNG BÁO

Tiêu đề Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái rừng Đắk G'Lung của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành
Nội dung Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái rừng Đắk G'Lung của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành 
Ngày bắt đầu 02/10/2019
Ngày kết thúc 18/10/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác