THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
Nội dung Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
Ngày bắt đầu 13/11/2019
Ngày kết thúc 30/11/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác