THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH SXTM XNK nông nghiệp Thịnh Vượng Việt Nam
Nội dung Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH SXTM XNK nông nghiệp Thịnh Vượng Việt Nam
Ngày bắt đầu 13/11/2019
Ngày kết thúc 30/11/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác