THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo dự án Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/11/2019
Nội dung Thông báo dự án Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/11/2019
Ngày bắt đầu 18/11/2019
Ngày kết thúc 29/11/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác