THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cuộc Sống Xanh thuộc Tập đoàn ReGreen Toàn Cầu về việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
Nội dung Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cuộc Sống Xanh thuộc Tập đoàn ReGreen Toàn Cầu về việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 27/12/2019
Ngày kết thúc 03/01/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác