THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
Nội dung Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
Ngày bắt đầu 02/01/2020
Ngày kết thúc 02/01/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác