THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân
Nội dung Đăng thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân
Ngày bắt đầu 31/12/2019
Ngày kết thúc 31/01/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác