THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2019
Nội dung Thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2019
Ngày bắt đầu 03/01/2020
Ngày kết thúc 03/01/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác