THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Đắk Nông tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 03/3/2020
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Đắk Nông tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 03/3/2020
Ngày bắt đầu 04/03/2020
Ngày kết thúc 11/03/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác