THÔNG BÁO

Tiêu đề Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với việc đề nghị khen thường cấp Nhà nước năm 2019
Nội dung

Hội đồng Thi đua — Khen thưởng tỉnh đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Để có đủ căn cứ tham mưu đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về danh sách đề nghị khen thường cấp Nhà nước năm 2019

Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hoặc qua số điện thoại 02613.545.184 trước ngày 26/3/2019 để tổng hợp.

Danh sách xin ý kiến tổ chức, cá nhân đề nghị Chính phủ khen thưởng

I. Danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ cho 03 tập thể dã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2019

1. Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil;

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk R’lấp;

3. Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Thương mại Tia Sáng, thành phố Gia

Nghĩa.

II. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tố quốc

1. Ông Đặng Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk R’lấp;

2. Bà Nguyễn Thi Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk R’lấp;

3. Ông Phạm Văn Bảy, Chánh Văn phòng Sở Tài chính;

4. Ông Phạm Tường Độ, Phó Giám đốc Sở Công thương.

III. Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. Phòng Tuyên truyền - Văn hóa, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy;

2. Ông Nguyễn Đức Nguyên, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa.

IV. Huân chương “Lao động hạng nhì" cho:

1. Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Cơ quan ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

2. Tập thể đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc: Nhân dân và Cán bộ thành phố Gia Nghĩa.

V. Huân chương “Lao động hạng nhì” cho cá nhân thành tích cống hiến

1. Ồng Lữ Chí Cường, Bí thư Huyện ủy huyện Đắk Mil;

VI. Huân chương “Lao động hạng nhất” cho tập thể đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập

1. Nhân dân và Cán bộ huyện Cư Jút

VII. Huân chương “Lao động hạng nhất” cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. Ông Lê Diễn, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày bắt đầu 13/03/2020
Ngày kết thúc 26/03/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Thông báo khác