THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc điều chỉnh thông tin xét tuyển viên chức ngành Công Thương năm 2020.
Nội dung Thông báo điều chỉnh thông tin xét tuyển viên chức ngành Công Thương năm 2020.
Ngày bắt đầu 25/03/2020
Ngày kết thúc 08/04/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Công Thương
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác