THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Ngày bắt đầu 24/04/2020
Ngày kết thúc 30/04/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác