THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020
Nội dung Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020
Ngày bắt đầu 06/05/2020
Ngày kết thúc 13/05/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND TX Gia Nghĩa
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác