THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung Kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu 25/05/2020
Ngày kết thúc 29/05/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác