THÔNG BÁO

Tiêu đề Thống báo dự án đã chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Mai Lưu tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020
Nội dung Dự án đã chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Mai Lưu tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020
Ngày bắt đầu 20/07/2020
Ngày kết thúc 28/07/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác