THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp 29/7/2020 tại UBND tỉnh Đắk Nông
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp 29/7/2020 tại UBND tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 30/07/2020
Ngày kết thúc 30/07/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác