THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
Nội dung Kết luận của đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
Ngày bắt đầu 21/08/2020
Ngày kết thúc 28/08/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác