THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV
Nội dung Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV
Ngày bắt đầu 22/09/2020
Ngày kết thúc 29/09/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác