THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2020 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh
Nội dung Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2020 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh
Ngày bắt đầu 16/10/2020
Ngày kết thúc 11/11/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác