THÔNG BÁO

Tiêu đề Mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020
Nội dung

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019; Công văn số 66/XTTM-CSXT ngày 09/9/2020 của Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại về việc điều chỉnh Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông sẽ tổ chức 04 Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Song, Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cụ thể như sau:

1. Phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Krông Nô được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 31/10/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện, thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

2. Phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Cư Jút được tổ chức từ ngày 02 đến 05/11/2020 tại Trung tâm xã Đăk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

3. Phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Tuy Đức được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 10/11/2020 tại Trung tâm xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

4. Phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Đắk Song được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15/11/2020 tại Trung tâm thị trân Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Tệp đính kèm Văn bản

Ngày bắt đầu 15/10/2020
Ngày kết thúc 30/11/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Công Thương
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác