THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Ngày bắt đầu 02/12/2020
Ngày kết thúc 16/12/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Văn hóa TT & DL
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác