THÔNG BÁO

Tiêu đề Lấy ý kiến góp kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần II, năm 2021
Nội dung

Lấy ý kiến góp kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần II, năm 2021

Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch để Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch trước ngày 27/12/2020 để tổng hợp tham mưu thực hiện.

Ngày bắt đầu 17/12/2020
Ngày kết thúc 27/12/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Văn hóa TT & DL
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác