THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Nội dung Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 31/12/2020
Ngày kết thúc 15/01/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Văn hóa TT & DL
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác