THÔNG BÁO

Tiêu đề Công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là xe ô tô Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 48A-6788
Nội dung Công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là xe ô tô Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 48A-6788
Ngày bắt đầu 11/03/2021
Ngày kết thúc 19/03/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác