THÔNG BÁO

Tiêu đề Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Đắk Nông theo từng đơn vị bầu cử
Nội dung

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Đắk Nông theo từng đơn vị bầu cử

Ngày bắt đầu 30/04/2021
Ngày kết thúc 27/05/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác