THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại
Nội dung hông thụ lý giải quyết khiếu nại đơn thư của ông Lê Ngãi
Ngày bắt đầu 04/06/2021
Ngày kết thúc 18/06/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác