THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Đắk Song
Nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Đắk Song
Ngày bắt đầu 15/06/2021
Ngày kết thúc 29/06/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác