THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tạm hoãn tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 năm 2021
Nội dung Tạm hoãn tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 năm 2021
Ngày bắt đầu 14/06/2021
Ngày kết thúc 22/06/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác