THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội nông dân tỉnh Đắk Nông năm 2021
Nội dung Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội nông dân tỉnh Đắk Nông năm 2021
Ngày bắt đầu 09/07/2021
Ngày kết thúc 12/08/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác