THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo triệu tập bà Trần Thị Hải, địa chỉ: tổ 3 thị trấn Đắk Mâm, huyện K'rông Nô, tỉnh Đắk Nông đến tòa án nhân dân huyện K'rông Nô để giải quyết về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản
Nội dung

Tòa án nhân dân huyện Krông Nô đang thụ lý giải quyết vụ án Hôn nhân vi gia đình thụ lý số 68/TLST-HNGĐ, ngày 24 tháng 5 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, giữa:

- Nguyên đơn: Ông Trần Văn Quang, bà Nguyễn Thị Hân

Cùng địa chỉ: Tổ 04 thị trấn Đắk Mâm, huyện Rrông Nô, Đắk Nông.

- Bị đơn: Ông Nguyễn Đăng Huệ, bà Trần Thị Hải

Cùng địa chỉ: Tổ 03 thị trấn Đăk Mâm, huỵện Krông Nô, Đắk Nông.

Quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Trần Thị Hải vắng mặt tại địa phương, việc niêm yết công khai không đảm bảo cho người được cấp, tống đạt, thông báo nhận được thông tin về văn bản cần được cấp, tống đạt, thông báo. Xét thấy việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đối với bị đơn bà Trần Thị Hải là cần thiết cho việc giải quyết vụ án. 

Nội dung đăng tin: “Tòa án nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thông báo cho bà Trăn Thị Hải, địa chỉ: Tổ 03, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông được biết. Hiện nay, Tòa án đã thụ lý giải quyết việc ông Trần Văn Quang, bà Nguyễn Thị Hân, cùng địa chỉ: Tổ 04 thị trấn Đắk Mâm, hụyện Krông Nô, Đắk Nông, khởi kiện yêu cầu Tòa án:

Buộc ông Nguyễn Đăng Huệ, bà Trần Thị Hải thanh toán tổng số tiền là 263.000.000 đồng, trong đó: Tiền gốc 190.000.000 đồng, tiền lãi tạm tính đến ngày 01/5/2021 là 73.000.000 đồng.

Tòa án triệu tập bà Trần Thị Hải đến Tòa án nhân dân huyện Krông Nô, địa chỉ: Số 17 Tôn Đức Thắng, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông để lấy lời khai lần 1 vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16/8/2021; lấy lời khai lần 2 và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào lúc 09 giờ 00 phút, ngậy 07/9/2021; Lần 2 vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23/9/2021. Tòa án mở phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11/10/2021; Lán 2 vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28/10/2021

Ngày bắt đầu 30/07/2021
Ngày kết thúc 01/10/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác