THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người cấp tỉnh
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người cấp tỉnh
Ngày bắt đầu 21/08/2021
Ngày kết thúc 31/08/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác