THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết quả kỳ họp 2 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung Kết quả kỳ họp 2 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày bắt đầu 26/07/2021
Ngày kết thúc 10/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác