THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk R’lấp
Nội dung Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk R’lấp
Ngày bắt đầu 07/09/2021
Ngày kết thúc 14/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác