THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội dung Kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu 14/09/2021
Ngày kết thúc 21/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác