THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại buổi họp ngày 11/4/2017
Nội dung

Ngày 11/4/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ quý II/2017. Chủ trì buổi họp có đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH). Tham dự buổi họp có các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Xem kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH sau khi nghe đồng chí Đào Thái Hòa, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh tổng kết đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH và hoạt động chuyên môn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh quý I năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2017 tại File đính kèm (bên dưới)

Ngày bắt đầu 25/04/2017
Ngày kết thúc 25/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác