THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc Hội nghị trực tuyến về lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung  Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc Hội nghị trực tuyến về lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày bắt đầu 11/10/2021
Ngày kết thúc 18/10/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác