THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo đăng ký tiếp nhận công chức dự tuyển làm việc tại Văn phòng
Nội dung  Đăng ký tiếp nhận công chức dự tuyển làm việc tại Văn phòng
Ngày bắt đầu 05/11/2021
Ngày kết thúc 30/11/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác