THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương
Nội dung Thông báo nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương
Ngày bắt đầu 04/11/2021
Ngày kết thúc 15/11/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác