THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của PCT Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp ngày 03/11/2021 tại Sở Y tế
Nội dung Thông báo kết luận của PCT Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp ngày 03/11/2021 tại Sở Y tế
Ngày bắt đầu 03/11/2021
Ngày kết thúc 17/11/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác