THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo thu hồi đất của Dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Hoàng Ba
Nội dung Thu hồi đất của Dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Hoàng Ba
Ngày bắt đầu 24/11/2021
Ngày kết thúc 02/12/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác