THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Krông Nô
Nội dung Kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Krông Nô
Ngày bắt đầu 24/11/2021
Ngày kết thúc 02/12/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác