THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban hành Danh mục 21 Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 26/07/2021 | 02:23 PM  | cms-view-count: 166
Ngày 26/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc ban hành Dạnh mục cơ sở dữ liệu(CSDL) dùng chung tỉnh Đắk Nông. Theo đó, Danh mục 21 CSDL dùng chung tỉnh Đắk...

Chấn chỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

cms-publish-date 26/07/2021 | 02:08 PM  | cms-view-count: 156
Trong thời gian qua, việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng...

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở Y-Dược tư nhân

cms-publish-date 19/07/2021 | 03:14 PM  | cms-view-count: 6651
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch hiệu quả, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai các nội...

Cách ly, phong toả nhà số 75, thôn Quảng Đà, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô

cms-publish-date 19/07/2021 | 09:14 AM  | cms-view-count: 7420
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông thiết lập cách ly, phong toả để phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: - Địa điểm, phạm vi: Nhà số 75, thôn Quảng Đà, xã Đắk Sôr,...

Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc gửi nội dung trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV

cms-publish-date 16/07/2021 | 03:01 PM  | cms-view-count: 10004
Thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh  Khóa IV tại Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 14/7/2021; để bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy trình các nội dung...

Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/07/2021 | 02:23 PM  | cms-view-count: 9041
Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025". Theo đó, giao tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn 2021-2025 trồng...

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 28/06/2021 | 02:04 PM  | cms-view-count: 12200
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở,...

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội

cms-publish-date 24/06/2021 | 03:10 PM  | cms-view-count: 4459
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 402-CV/TU ngày 21/6/2021 của Tỉnh ủy và Thông báo 399-TB/TU ngày 22/6/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...

Phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 24/06/2021 | 10:21 AM  | cms-view-count: 3052
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 202 1 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Theo số liệu đăng ký dự thi,...

Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

cms-publish-date 16/06/2021 | 09:06 AM  | cms-view-count: 10967
Chiều ngày 15/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT...

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay

cms-publish-date 09/06/2021 | 04:06 PM  | cms-view-count: 25290
Sáng 9/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh ở người tỉnh Đắk Nông về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay. Đồng chí Tôn Thị...

Triển khai áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 08/06/2021 | 03:50 PM  | cms-view-count: 14072
Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, thực hiện "mục tiêu kép"; ý kiến chỉ đạo của Thường...

Không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch Covid-19

cms-publish-date 08/06/2021 | 08:26 AM  | cms-view-count: 24503
Thực hiện nội dung Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2836/UBND-KGVX...

Tăng cường công tác phòng, chống tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 07/06/2021 | 10:36 AM  | cms-view-count: 22538
Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc...

Thực hiện công tác phòng chống Covid-19 tại các nhà máy, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 07/06/2021 | 10:34 AM  | cms-view-count: 23368
Để tập trung trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả, có phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp, các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng...

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

cms-publish-date 04/06/2021 | 10:58 AM  | cms-view-count: 41247
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 775/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021. Theo đó, chỉ tiêu phát...

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 04/06/2021 | 10:46 AM  | cms-view-count: 38133
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2779/UBND-KGVX, yêu...

Triển khai hướng dẫn cách ly, xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

cms-publish-date 02/06/2021 | 08:47 AM  | cms-view-count: 30012
Triển khai Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số ...

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 02/06/2021 | 08:33 AM  | cms-view-count: 25492
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2698/UBND-NCKSTT, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, tậm...

Tăng cường công tác tuyên tuyền, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông

cms-publish-date 01/06/2021 | 04:14 PM  | cms-view-count: 27478
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên tuyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban nhân...